Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 
04.10.2011r. Spotkanie piwne.
W dniu 04.10.2011r odbyło się kolejne spotkanie piwne. Było to wyłącznie spotkanie wewnętrzne i miało być poświęcone omówieniu sytuacji w Klubie, a szczególni obecności członków na spotkaniach klubowych, oraz sytuacji finansów. Niestety i tym razem frekwencja nie dopisała, wobec czego Prezes podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Nadzwyczajnego, a pozostali członkowie Zarządu poparli ta decyzję. Ustalono, że Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w dniu 26.10.2011r o godz. 18.00 w siedzibie Klubu. Dyrektor został zobowiązany do dopelnienia wszystkich formalności, a członkowie Zarządu zgodnie z ustaloną lista mają dzwonić do poszczególnych Członków.