Centralny rejestr beneficjentów

Rejestr ten został stworzony przez Ministerstwo Finansów na zlecenie dyrektyw Unii Europejskiej. W obawie przed przepływami niekontrolowanych dużych ilości pieniędzy bez kontroli w systemie bankowym, instytucje finansowe zdecydowały o uszczelnieniusystemu...

Czytaj dalej