Finanse

Czym jest outsourcing księgowości?

19 października 2020

Outsourcing księgowości firmy jest przeniesieniem kompetencji w zakresie całości lub części zarządzania rachunkowością działalności na zewnętrznego [...]

Czym jest podatek u źródła?

8 października 2020

Mianem podatku u źródła określa się zobowiązanie obecne w systemach podatkowych wielu krajów. Ma ono na celu umożliwienie prawidłowego opodatkowania [...]