E-sprawozdanie finansowe – czym jest?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który jest raportem działalności finansowej konkretnej jednostki gospodarczej, który w sposób uporządkowany przedstawia sytuację i wyniki finansowe. Sporządzany zwykle na koniec roku obrotowego lub inny przewidziany...

Czytaj dalej