Kategorie:

Na czym polega doradztwo podatkowe?

Polskie prawo w każdym roku jest wzbogacane o kilkanaście tysięcy stron nowych przepisów i ustaw. Tak duża liczba zmian sprawia problemy podatnikom i przedsiębiorcom. Niestety nieznajomość prawa może nieść za sobą negatywne konsekwencje. Ryzyko możemy niwelować korzystając z usług profesjonalistów, ekspertów z dziedziny prawa podatkowego. 

Czym jest doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe ma swoją definicję w ustawie, która mówi, że jest to czynność, która obejmuje udzielanie, płatnikom, podatnikom oraz inkasentom opinii i wyjaśnień dotyczących ich obowiązków podatkowych i celnych, również w zakresie egzekucji podatkowej.

W dużym uproszczeniu doradca podatkowy pomaga przedsiębiorcom oraz podatnikom w zrozumieniu przepisów. Dba on o działanie podatkowe swojego klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kto może zostać doradcą podatkowym?

Usługi doradcy podatkowego może świadczyć tylko osoba wpisana na listę doradców podatkowych. Taka lista prowadzona jest przez Krajową Radę Doradców Podatkowych. Alby znaleźć się na liście trzeba spełnić wiele warunków, między innymi należy posiadać wykształcenie wyższe, zdolność do czynności pranych, odbyć sześciu miesięczną praktykę zawodową i zdać egzamin na doradcę podatkowego. Droga uzyskania praw do wykonywania zawodu jest długa i wymagająca, aby każdy doradca podatkowy posiadał odpowiednią wiedzę i w należyty sposób pomagał klientom. 

Czy doradztwo podatkowe jest ważna dla firm? 

Podatki stanowią główne źródło utrzymania budżetu państwa, dlatego organom stojącym na straży tego budżetu zależy na wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego przez podmioty kompetentne, działające w zgodnie z prawem. Za naruszenie przepisów podatkowych, nawet nieumyślne, grożą wysokie sankcje. Niw można się tu powołać na nieznajomość przepisów. Korzystanie z doradcy podatkowego pomoże w wyeliminowaniu kar i uniknięciu likwidacji przedsiębiorstwa. Doradcy również wspierają swoich klientów w zapewnieniu bezpieczeństwa i płynności finansowej, rozwoju poprzez planowanie czynności podatkowych zgodnie z przepisami.