Kategorie:

Czym jest outsourcing księgowości?

Outsourcing księgowości firmy jest przeniesieniem kompetencji w zakresie całości lub części zarządzania rachunkowością działalności na zewnętrznego specjalistę. Outsourcing może być całkowity, kiedy profesjonalista dba o wszystko, lub częściowy, kiedy odbywa się przy wsparciu klienta – firmy, która korzysta z tego rodzaju usługi.

Jakie są zasady i korzyści płynące z outsourcingu księgowości?

Prowadzenie księgowości zleconej na zewnątrz jest proste i polega na przekazaniu określonych w umowie zadań i kompetencji zewnętrznemu biuru rachunkowemu. Umowa określa relacje i poziom interwencji firmy. Po podpisaniu umowy, menedżer firmy szybko korzysta z pozytywnych efektów outsourcingu: oszczędność czasu, reorientacja działalności podstawowej, ochrona ubezpieczeniowa, doświadczenie profesjonalisty, wypełnianie obowiązków prawnych… Rachunkowość może być zlecona jedynie publicznej firmie księgowej lub stowarzyszeniu. Należy też wiedzieć, że wiele biur księgowych praktykuje w tradycyjny sposób kontaktu z klientem, ale niektóre z tych firm oferują rozwiązania księgowe „online”. W praktyce jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli stosowane są programy do księgowości, które mogą być w łatwy sposób zintegrowane z systemem informatycznym firmy, która korzysta z tego rodzaju wsparcia. Dzięki temu cały proces prowadzenia rachunkowości jest całkowicie zautomatyzowany, a przedsiębiorca nie musi brać w nim w ogóle udziału.

Co należy wiedzieć o biurach rachunkowych?

Zadania biur rachunkowych obejmują głównie cztery najważniejsze obszary: księgowość, podatki, sprawy socjalne i audyty. Biegły księgowy może również zajmować się zadaniami prawnymi związanymi z jego innymi funkcjami. Księgowy ma zobowiązania do poszanowania tajemnicy i różne poziomy odpowiedzialności, które go ograniczają, dzięki czemu korzystanie z takich usług jest bezpieczne. Obowiązki mają głównie charakter moralny, są podyktowane kodeksem etyki zawodowej księgowych: tajemnica zawodowa i niezależność są silnymi pojęciami, których ten zawód broni. Obowiązki firmy księgowych publicznych są kilku rodzajów: cywilne, karne i dyscyplinarne.

Ceny księgowych są często obliczane na podstawie poświęconego czasu. Istnieją rozbieżności w zakresie stawek godzinowych. Oczywiście księgowy jest otoczony przez zespół pracowników, których ceny rozliczeniowe są niższe od opłaty związanej z samymi usługami księgowymi. Dodatkowe usługi, takie jak zarządzanie listami płac, są rozliczane oddzielnie: zazwyczaj według liczby list płac, które mają być przetwarzane – więcej pod adresem: www.pwc.pl/pl/uslugi/outsourcing-ksiegowy-doradztwo-podatkowe.html.