Podatki pośrednie
Kategorie:

Podatki pośrednie czym są?

Po pierwsze zacznijmy od wytłumaczenia, czym są podatki pośrednie, jaką posiadają rolę w każdym państwie. Podatki pośrednie są to zobowiązania płacenie w pieniądzach, które są bezzwrotne, obowiązkowe oraz niezwiązane. Sumy pieniędzy z podatków pośrednich trafiają do państwa, gdzie zasilają jego budżet. Nazwa podatku pośredniego wywodzi się od procedury jego pobierania. Podatek ten jest płacy podczas nabywania towaru czy usług nie jest bezpośrednio płacony w urzędzie skarbowym. W momencie zakupu towarów podatek VAT, który wchodzi w skład podatków pośrednich, jest wliczony już w cenie nabywanego artykułu. Jeżeli chodzi o usługi to przykładowo, kiedy kupujemy los na pewną, loterię to cena podatku jest wliczona w cenę, jaką potrzeba zapłacić, aby wziąć udział. W XIV wieku po raz  pierwszy zastosowano podatek pośredni, który był wliczany tak jak dzisiaj w cenne różnych artykułów, płacili go wszyscy mieszkańcy danego państwa.

Rodzaje podatków pośrednich

Do tych podatków zaliczamy przede wszystkim: 

  • import oraz eksport towarów,
  • nabycie towarów za wynagrodzenie w danym kraju,
  • VAT,
  • produkcja wyrobów akcyzowych,
  • cło,
  • opłaty za posiadanie z samochodu czy telewizora.
Podatki pośrednie

Zastosowanie podatków pośrednich

Oczywiście podatki pośrednie powstały, aby pełnić pewne funkcje w państwach. Ich zastosowania są następujące:

  • podnoszenie VATu działa zachęcająco dla producentów danego towaru, ponieważ mobilizuje go do poprawianie efektywności kosztowej, aby zachować taki sam poziom zysków,
  • działa jako stymulacja, gdyż wykorzystywany jest jako aspekt, który oddziaływuje na decyzje podmiotów gospodarczych,
  • ważne są  podczas słabej administracji podatkowej ze względu na wysoką ściągalność,
  • automatyczny stabilizator koniunktury. Samoistnie reaguje na zmiany koniunktury, dzięki podsiadaniu wrażliwości na poziom dochodu narodowego zatrudnienia i innych wartości ekonomicznych.