Kategorie:

Podatek od nieruchomości

Podatek o nieruchomości to opłata, którą musi ponieść każdy właściciel nieruchomości, użytkownik gruntów wieczystych czy też posiadacz mienia publicznego. W Polsce regulowany jest ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku. Jego wysokość jest zależna od metrażu posiadanej nieruchomości, a także od miejsca zamieszkania.

Podatek od nieruchomości w Polsce 

Podatek od nieruchomości to obowiązkowa kwota pobierana przez samorządy gminne. Środki wpłacone na rzecz tego podatku stanowią największe źródło dochodów własnych gmin. Obowiązek zapłaty ciąży zarówno na właścicielach nieruchomości, jak i na użytkownikach gruntów wieczystych. Wysokość stawek ustala indywidualnie dla miasta wójt, burmistrz, czy też prezydent, na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów na temat maksymalnych stawek podatków. Inne kwoty dotyczą lokali mieszkalnych, a innych lokale firmowe. W wielu przypadków opodatkowane nie są grunty rolnicze. Aby jednak do tego doszło, grunt musi być położony w obrębie gospodarstwa rolnego, a także może służyć tylko i wyłącznie działalności rolniczej. 

Osoby fizyczne płacą podatek zwykle w 4 ratach do 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Nie dotyczy to jednak jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych. W tym przypadku opłaty muszą być uiszczane do 15 dnia każdego miesiąca. 

Warto wiedzieć, że obowiązek obliczenia podatku od nieruchomości nigdy nie spoczywa na podatniku. Jest to jeden z obowiązków gminy, która informuje mieszkańców o wysokości podatku. 

Ile wynosi podatek od nieruchomości w roku 2021

Stawki podatku każdego roku są nieco inne. W porównaniu do roku 2020, w obecnym zapłacimy 4 gr więcej na 1 mkw nieruchomości. Maksymalna stawka podatku nałożonego na nieruchomości ustalana jest przez Ministra Finansów. Ostateczna decyzja w tej sprawie jednak zawsze należy do gminy. Zwykle jednak podatnicy z dużych miast, płacą więcej niż mieszkańcy małych miasteczek czy wsi. 

Jak opłacić podatek od nieruchomości

Większość podatników wymagane opłaty uiszcza przez Internet. Jest to niezwykle proste i wygodne. Wystarczy zalogować się do swojej bankowości internetowej i zlecić przelew na wskazany numer konta. W tytule należy podać nazwę podatku i okres, za który dokonujemy wpłaty. Podatek z łatwością można opłacić również w kasie gminy lub u wyznaczonego inkasenta.