kredyt z poręczycielem
Kategorie:

Kredyt z poręczycielem – kto może być gwarantem kredytu?

Gwarant, popularnie nazywany poręczycielem, to osoba, która zobowiązuje się wobec banku do uregulowania kredytu, jeśli główny kredytobiorca przestanie go spłacać. Teoretycznie gwarantem może być każdy, ale w praktyce zaleca się wybór zaufanej osoby, np. przyjaciela lub krewnego, który dodatkowo ma stabilną sytuację finansową. Choć to gest wielkiego wsparcia, należy pamiętać, że może to ponieść konsekwencje na długie lata, zwłaszcza gdy własna sytuacja finansowa się pogorszy.

Zobowiązanie gwaranta

Warto zauważyć, że udzielenie poręczenia jest traktowane przez bank tak samo jak zobowiązanie samodzielnie zaciągnięte przez gwaranta. Oznacza to, że informacja o poręczeniu trafia do Biura Informacji Kredytowej (BIK), co może obniżyć zdolność kredytową gwaranta w przypadku opóźnień w spłacie kredytu przez głównego dłużnika.

kredyt z poręczycielem

Kwestie związane z poręczycielem reguluje odpowiedni artykuł kodeksu cywilnego. Oświadczenie gwaranta powinno być złożone na piśmie, aby uniknąć nieważności umowy poręczenia.

Kto może pełnić rolę gwaranta?

Decydując się na rolę gwaranta, należy pamiętać o ryzyku finansowym związanym z tą decyzją. Gwarantem powinna być osoba posiadająca stabilne dochody i zdolność do uregulowania długu w przypadku niewypłacalności głównego kredytobiorcy. Bank dokonuje weryfikacji gwaranta podobnie jak kredytobiorcy, biorąc pod uwagę takie czynniki jak wiek, zdolność kredytowa, historia kredytowa oraz zdolność do czynności prawnych.

Prawa gwaranta

Rola gwaranta nie ogranicza się tylko do obowiązku spłaty długu głównego kredytobiorcy. Gwarant ma również prawo do informacji na temat stanu spłaty kredytu, co umożliwia mu szybką reakcję na ewentualne problemy ze spłatą. Bank informuje gwaranta o wszelkich opóźnieniach w spłacie, co jest istotne w przypadku pogorszenia relacji między gwarantem a kredytobiorcą.

Kredyt z poręczycielem – jakie są koszty?

Zazwyczaj udzielenie poręczenia jest bezpłatne, jednak gwarant może oczekiwać wynagrodzenia za ponoszone ryzyko finansowe. W takim przypadku konieczne jest zawarcie oddzielnej umowy poręczenia, w której określa się warunki wynagrodzenia. Wynagrodzenie może być stosowane, gdy poręczenie dotyczy kredytu udzielonego spółce.

Decydując się na rolę gwaranta, istotne jest posiadanie stabilnych dochodów i zdolności do uregulowania długu w przypadku niewypłacalności głównego kredytobiorcy. Gwarant ma również prawo do informacji na temat stanu spłaty kredytu oraz powinien być informowany o wszelkich opóźnieniach w spłacie przez bank, co jest kluczowe dla utrzymania dobrej relacji między gwarantem a kredytobiorcą. Pomimo zwykłej bezpłatności udzielenia poręczenia, gwarant może oczekiwać wynagrodzenia za ponoszone ryzyko finansowe, co wymaga zawarcia oddzielnej umowy poręczenia z określeniem warunków wynagrodzenia, zwłaszcza gdy poręczenie dotyczy kredytu udzielonego spółce.