Kategorie:

E-sprawozdanie finansowe – czym jest?

Sprawozdanie finansowe to dokument, który jest raportem działalności finansowej konkretnej jednostki gospodarczej, który w sposób uporządkowany przedstawia sytuację i wyniki finansowe. Sporządzany zwykle na koniec roku obrotowego lub inny przewidziany okres, ma określoną formę, należy wykonać je w sposób maksymalnie rzetelny i sprecyzowany.

Na kim spoczywa obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego?

Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązek tym, którzy stosują tak zwaną pełną księgowość. To skomplikowany rodzaj księgowości, ten wariant zaleca się szczególnie profesjonalnym podmiotom. Przepisy prawne ustalają, że obowiązek spoczywa przede wszystkim na spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. U osób fizycznych i w spółkach osobowych obowiązek implikuje się w momencie przekroczenia przez nie określonego poziomu obrotów w roku podatkowym. Obecnie ta kwota wynosi 2 miliony euro. Jednak mimo ciążących obowiązków inne podmioty mogą dowolnie wybierać formę księgowości i zdecydować się na pełną księgowość mimo nie spełnienia powyższych przesłanek.

E-sprawozdanie

Obowiązek składania sprawozdań finansowych w wersji papierowej przestał obowiązywać wraz z 1 października 2018 roku. Od tego czasu każdy zobowiązany do tej czynności podlega przepisom nowej regulacji. W praktyce oznaczało to, że możliwość przekazywania sprawozdań papierowych stało się niemożliwe. W związku z tym przedsiębiorcy muszą tworzyć i przesyłać raport za pomocą aplikacji “e-sprawozdanie finansowe”, a pod nim podpisać się profilem zaufanym za pośrednictwem konta w ePUAP. Podpis składa osoba, której powierzono rachunkowość lub kierownik danej jednostki. W tym przypadku jako oryginał funkcjonuje dokument w obrocie systemu internetowego, każdy wydruk komputerowy jest jedynie kopią. Warto podkreślić, że w kwestii obowiązku nic się nie zmienia, prawo nakłada na podmioty te same powinności, zmienia się jedynie forma ich realizacji. Naturalnie wraz z rozwojem informatycznym, dynamicznie rozwijać musi się każda dziedzina życia, również ta prawna.