Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZARZĄD PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU

Lech Jerzy Pilecki  - Honorowy Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu
tel. 602-383-315
 
Ryszard Iwaszkiewicz  - Prezes Zarządu
tel. (0-87) 643-57-62, 604-459-461
 
  Jerzy Kindziuk - Wiceprezes Zarządu
tel. (0-85) 743-68-49, 602-637-148
 
Mirosław Kiszko - Wiceprezes Zarządu
 
Wojciech Strzałkowski - Wiceprezes Zarządu
  Antoni Stolarski - Wiceprezes Zarządu
  Robert Żyliński - Skarbnik
  Tomasz Kurciński - Sekretarz
    
    
    
PODZIAŁ PRACY W ZARZĄDZIE PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU W KADENCJI 2015/2016
       

KONWENT PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU

  Artur Kosicki - Przewodniczący 
 
Stanisław Łuniewski - Wiceprzewodniczacy
  Tadeusz Klimowicz - Wiceprzewodniczący 
  Danuta Wierzbicka - Wiceprzewodniczący 
Emil Chojnowski - Wiceprzewodniczący