Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIAŁ PRACY W ZARZĄDZIE
PODLASKIEGO KLUBU BIZNESU
W KADENCJI 2008/2012

LECH PILECKI - PREZES ZARZĄDU :
Kierowanie pracą Zarządu oraz całościowy nadzór nad Podlaskim Klubem Biznesu
JERZY KINDZIUK - I ZASTĘPCA PREZESA KLUBU:
Nadzór nad administracją Klubu i klubową restauracją prowadzoną przez P.Dorotę Tur
Organizacja imprez i spotkań klubowych
Sport i rekreacja dla członków Podlaskiego Klubu Biznesu
Współpraca z Radą Wojewódzką Polskiego Komitetu Olimpijskiego, klubami i Związkami Sportowymi
Organizacja corocznej wigilijnej Choinki w Klubie
Współorganizacja corocznego spotkania opłatkowego w ramach Forum Gospodarczego
Organizacja wyjazdów i wizyt zagranicznych członków Klubu
Współpraca ze Strażą Pożarną wszystkich szczebli
JAN BORAWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU:
Współpraca z Forum Gospodarczym i Organizacjami Samorządu Gospodarczego woj.Podlaskiego
Współpraca z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim
Współpraca z Wojewódzką Komisja Dialogu Społecznego
Współpraca z Firmami Ubezpieczeniowymi i Bankami
Współpraca z NFI, ZUS i PARP
Współpraca z Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego
Współpraca między Zarządem i Konwentem Podlaskiego Klubu Biznesu
Opieka nad insygniami Podlaskiego Klubu Biznesu, sztandar i logo
Sporządzanie wniosków Zarządu na nagrody klubowe i odznaczenia Państwowe dla członków Klubu
WOJCIECH STRZAŁKOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU:
Współpraca z Parlamentarzystami Sejmu i Senatu
Współpraca z Policją, Wojskiem, Strażą Graniczną i Służbami Celnymi
Prawo Gospodarcze
Współpraca z Sądami i Prokuraturą
Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów
TADEUSZ KLIMOWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU:
Współpraca z Urzędem Marszałkowskim woj. Podlaskiego
Kompleks zagadnień z powstającą na Krywlanach, Podstrefą Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Park Technologiczny na Krywlanach
Współpraca z Polskimi Kolejami
Współpraca z Inspekcją Sanitarną wszystkich szczebli
Współpraca ze Służbą Zdrowia
Kompleks zagadnień ze szkoleniami klubowymi
Współpraca z uczelniami woj.Podlaskiego
Współpraca ze Związkami Zawodowymi
ANNA KRYGIER - WICEPREZES ZARZĄDU, SKARBNIK KLUBU:
Współpraca z Urzędami Skarbowymi, Izbą Skarbową oraz Urzędem Kontroli Skarbowej
Kompleks zagadnień z hipermarketami, galeriami handlowymi oraz handlem na Podlasiu
Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Handlową oraz Naczelną Izbą Kontroli
Współpraca z Organizacjami Wyznaniowymi, a w szczególności z Księżmi,duchowymi opiekunami Klubu
Kompleks zagadnień nadzoru nad finansami Klubu i komórką księgowości we współpracy z Jerzym Kindziukiem nadzorującym Administrację Klubu
WOJCIECH KRĘCISZ - WICEPREZES ZARZĄDU, SEKRETARZ KLUBU:
Współpraca z Urzędem Miasta i Radą Miejską Białegostoku
Kompleks zagadnień budownictwa i przemysłu na Podlasiu
Informacja o przetargach miejskich i wojewódzkich dla członków Klubu
Lotnisko regionalne ze współpracą z Aeroklubem Białostockim i Polskim
Drogi krajowe i lokalne ze współpracą z Generalną Dyrekcją Budowy Dróg i Autostrad
Nieruchomości i tereny inwestycyjne w Białymstoku i na terenie woj.Podlaskiego
Zagadnienia ekologii, ekoterroryzmu i Natura 2000 w woj. Podlaskim