Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pałac Hasbacha główne wejście. Siedziba
Podlaskiego Klubu Biznesu


Podlaski Klub Biznesu w Białymstoku
powstał w roku 1993 jako dobrowolne
stowarzyszenie ludzi biznesu, prowadząc
działalność w oparciu o uchwalony statut,
jako stowarzyszenie osób fizycznych
i prawnych prowadzących działalność
gospodarczą.
Podstawowymi celami Klubu są: reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych
członków, tworzenie więzi środowiskowej oraz towarzyskiej, rozwiązywanie problemów
ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych, współdziałanie z organami władzy
i administracji państwowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej, budowanie prestiżu i siły środowiska oraz upowszechnianie
etyki zawodowej, prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej,
turystycznej i towarzyskiej, służącejintegracji członków Klubu.

Wyróżnienia i Podziękowania.

Pomieszczenia naszego Klubu:
Sala konferencyjna. Sala restauracyjna.


W ramach cyklicznych spotkań
klubowych omawiane są zagadnienia istotne dla życia
gospodarczego poprzez dyskusją nad projektami aktów prawnych takich, jak
chociażby o samorządzie gospodarczym, ustawodawstwie podatkowym, celnym, czy
też oceniana jest polityka gospodarcza państwa, władz lokalnych i samorządowych.

Sala bankietowa. Hol.