Podlaski Klub Biznesu

Podlaski Klub Biznesu

 

ul.Dojlidy Fabryczne 23

Pałac Hasbacha

15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94

e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlaski Klub Biznesu
Pałac Hasbacha
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15-554 Białystok

tel./fax: (0 85) 741-21-94
e-mail: klub@podlaskiklubbiznesu.pl
NIP: 9660591101

Konto Bankowe Podlaskiego Klubu Biznesu :

   85 8099 0004 0014 6636 2000 0010

Dyrektor Administracyjny Klubu

Krzysztof Jan Stawnicki tel. 531 476 485