08.09.2003r. Spotkanie Zarządów Podlaskiego Klubu Biznesu i Izby Przemysłowo Handlowej

W dniu 08.09.2003r. w Izbie Przemysłowo Handlowej odbyło się spotkanie Zarządów Podlaskiego Klubu Biznesu i Izby Przemysłowo Handlowej.

Celem spotkania było nawiązanie bliższej współpracy w zakresie statutowej działalności obu organizacji. Po wystąpieniach Prezesów Leszka Pileckiego i Witolda Karczewskiego, którzy przedstawili potrzebę takiej współpracy. W wyniku szerokiej dyskusji uzgodniono, że w najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy między obiema organizacjami.