06.11.2003r. Spotkanie z Panem Premierem Józefem Oleksym

W  dniu  06.11.2003 r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie z  Posłem na Sejm – Premierem Józefem Oleksym – Przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Europejskich.

Głównym tematem spotkania były sprawy gospodarcze i ich zakres po wejściu Polski  do Unii Europejskiej, a także wywiązywanie się agend rządowych wobec przedsiębiorców.  Szeroko omówiony został temat opóźnień rozwojowych ściany  wschodniej i konieczności pozyskiwania specjalnych funduszy europejskich dla wyrównania standardów życia w odniesieniu do reszty kraju.