06.05.2004r. Spotkanie Piwne Członków Podlaskiego Klubu Biznesu – gość Tadeusz Topczewski oraz Dr Kopczuk

W dniu 06.05.2004r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie piwne Członków Klubu oraz otwarte posiedzenie Zarządu i Konwentu.

Na spotkanie został zaproszony Pan Tadeusz Topczewski – Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Pan dr. Kopczuk – Dziekan w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.

Pan Tadeusz Topczewski omówił stan aktualny i plany na najbliższy czas w zakresie remontów i budowy nowych odcinków dróg krajowych.
Odpowiadał na szereg pytań nurtujących uczestników spotkania i zaprosił do odwiedzania Biura Dyrekcji jeśli zajdzie potrzeba uzyskania wyjaśnienia szczegółów dotyczących tego tematu.
Pan dr. Kopczuk omówił zakres swoich działań i zainteresowań poza dydaktycznych. Zaproponował rozpoczęcie współpracy na linii Uczelnia – Klub poprzez organizowanie wspólnych konferencji przynajmniej raz w roku, na których zainteresowani mogliby przedstawić swoje poglądy i wymienić doświadczenia w wybranych wcześniej tematach.

Po krótkiej przerwie ozdobionej przerywnikiem muzycznym Pan Prezes omówił sprawy bieżące w Klubie. Wstępnie omówił sprawę Konferencji, która odbędzie się w Klubie w dniu 27.04.2004r., a organizatorem której będzie Fundacja Aktywizacji i Rozwoju pod przewodnictwem koleżanki Elżbiety Szymańskiej.

Następnie omówiona została propozycja wyjazdu relaksowego do ośrodka sanatoryjnego w Druskiennikach na Litwie.

Prezes wspomniał również o uzgodnionym terminie Walnego Zebrania Klubu na dzień 18.06.2004r., oraz w związku z bogatym kalendarzem spotkań poprosił zebranych o wyrażenie zgody na przesunięcie obchodów dziesięciolecia Klubu na okres powakacyjny. Zgodę taką uzyskał jednogłośnie.

W szerszej dyskusji omówione zostało spotkanie w dniu 05.05.2004r. dotyczące budowy hipermarketu u zbiegu ulic Hetmańskiej i Jana Pawła II.
Ustalono, że Klub włączy się czynnie w sprawę zagospodarowania powierzchni galerii, a z ramienia Klubu sprawy pilotować będą wiceprezesi Anna Krygier i Stanisław Rokicki. Informacja ta zostanie przekazana zainteresowanym na piśmie.

Na spotkaniu uzgodniono również , że w dniu 01.06.2004r. solenizanci z najbliższych dat zorganizują przyjęcie imieninowe na które zapraszają wszystkich Członków.