05.06.2007r. Spotkanie z przedstawicielami służb skarbowych

W dniu 25.06.2007r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami służb skarbowych:

  • Wojciechem Orłowskim – dyrektorem Izby Skarbowej w Białymstoku,
  • Dariuszem Ćwikowskim – dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku.

Tematami wiodącymi była sprawa najbliższej perspektywy łączenia Izb Skarbowych i Celnych oraz zwalczanie szarej strefy, jako wsparcie na rzecz legalnej działalności gospodarczej. Po wystąpieniach dyrektorów rozgorzała interesująca dyskusja wywoływana pytaniami osób zebranych na sali.