04.07.2004r. Obchody VII rocznicy powstania RADIA ,,JARD”

Prezes Lech Pilecki i dyr. Tadeusz Backiel uczestniczyli w uroczystościach obchodów VII rocznicy powstania RADIA „JARD”.

Jarosław Dziemian – właściciel – były pierwszy Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu otrzymał Dyplom Uznania od wszystkich Członków Klubu.