31.03.2015r. Walne Zebranie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

W dniu 31.03.2015r. odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu.

Było to zebranie wyłącznie sprawozdawcze na którym podjęto uchwały o powołaniu Loży Kobiet i Koła Seniorów.

Zarząd i Konwent pozostały bez zmian.