31.01.2012r. Spotkanie z Jarosławem Dworzańskim – Marszałkiem Województwa Podlaskiego

W dniu 31.01.2012r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu wspólnie z Izbą Przemysłowo – Handlową w Białymstoku zostało zorganizowane spotkanie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Jarosławem Dworzańskim.

Było to spotkanie cykliczne na którym Marszałek dokonał oceny wykonania zadań za rok 2011 oraz przedstawił plany działania na rok 2012.

W dyskusji ogólnej poruszone zostały sprawy rozwoju województwa pod kątem tworzenia nowej infrastruktury, która jest jednym z głównych stymulatorów rozwoju przedsiębiorczości a tym samym całego regionu.

Szeroko została omówiona kwestia podziału funduszy unijnych oraz tworzenia programów pro-rozwojowych z dotacjami dla przedsiębiorstw.