30.09.2003r. Spotkanie z Arcybiskupem Wojciechem Ziembą Metropolitą Białostockim

W  dniu  30.09.2003r.  w Podlaskim Klubie Biznesu odbyło się spotkanie z Arcybiskupem Wojciechem Ziembą – Metropolitą Białostockim oraz z  Duszpasterzem  Przedsiębiorców i Pracodawców  – Ks. dr Dariuszem  Wojteckim.

Tematyką  spotkania  były   sprawy  nurtujące  środowiska  gospodarcze – w  tym  szczególnie  stosunek  Urzędu  Miasta  i  Urzędów  Samorządowych  do  naszych  (przedsiębiorców) problemów. Poruszona  została również  przez  Arcybiskupa  etyka  i  moralność  w  prowadzeniu  działalności  gospodarczej i  potrzeba  równowagi  duchowej  dla  polepszenia  samopoczucia  i  własnego  spełnienia.