30.03.2011r. Spotkanie ze Stefanem Niesiołowskim – wicemarszałkiem Sejmu RP

W dniu 30.03.2011r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z Stefanem Niesiołowskim – wicemarszałkiem Sejmu RP.

Tematem wiodącym było ustawodawstwo z zakresu swobód prowadzenia działalności gospodarczej oraz polityki państwa w tym zakresie, a także całości procesu legalizacyjnego w polskim ustawodawstwie.

Zwrócona została uwaga na temat ciągle słabej jakości polskiego prawa i opieszałości jeśli nie dotyczy to interesów politycznych partii rządzących. Również braku postępu w realizacji obietnic złożonych przez Premiera w exposé pomimo zmiany na stanowisku Prezydenta RP.