29.10.2004r. Spotkanie z prof. dr hab. Leszkiem Balcerowiczem – prezesem Narodowego Banku Polskiego

W dniu 29.10.2004r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z prof. dr hab. Leszkiem Balcerowiczem – prezesem Narodowego Banku Polskiego.

Po uroczystym powitaniu Pan Profesor wygłosił krótkie przemówienie na temat sytuacji gospodarczej i pieniężnej w kraju, odpowiadał także na pytania zadane z sali. Po spotkaniu ogólnym odbyły się uroczystości wręczenia przez Pana Profesora medali okolicznościowych przedsiębiorcom Podlasia, którzy uczestniczyli w ankiecie organizowanej przez Narodowy Bank Polski.

Ważnym elementem spotkania było rozstrzygnięcie rankingu „Złota Setka Podlasia” ogłoszonego przez „Kurier Poranny”. Celem jego było stworzenie wiarygodnej i rzetelnej listy stu największych przedsiębiorstw działających na Podlasiu. Po ogłoszeniu wyników nastąpiło uhonorowanie zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Spotkanie zakończyło się bankietem.