29.10.2003r. Spotkanie z Panem Marianem Krzaklewskim – członkiem Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

W  dniu  29.10.2003r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło  się  spotkanie  z  byłym  Posłem  Panem  Marianem  Krzaklewski – członkiem  Komisji  Krajowej  NSZZ  Solidarność.

Tematem  spotkania  były  sprawy  na  linii  pracodawca – Związki  Zawodowe oraz  perspektywy  wzajemnej  współpracy  po  wejściu  Polski  do  Unii  Europejskiej.