28.11.2003r. Spotkanie z Redaktorem Tomaszem Lisem

W dniu  28.11.2003r.  w Podlaskim Klubie Biznesu odbyło  się  spotkanie  z  Redaktorem  Tomaszem  Lisem – dziennikarzem  TVN.  Podczas  spotkania  Pan  Tomasz  Lis  otrzymał  pamiątkową  statuetkę oraz  Dyplom  Uznania.

Dyplomami  Uznania oraz  upominkami  zostały  odznaczone  również Redakcje: 

  1. Polskiego Radia SA  Oddział w Białymstoku
  2. Gazety Wyborczej w Białymstoku
  3. Kuriera Porannego w Białymstoku

             oraz  Redaktorzy:

  1. Beata  Skowrońska – Telewizja Polska SA Oddział w Białymstoku
  2. Marzena  Szwaczko – Gazeta Wyborcza w Białymstoku
  3. Aneta  Boruch –  Kurier Poranny
  4. Jan  Malec – Kurier Poranny

W  czasie  bankietu  Pan  Tomasz  Lis  podpisywał  swoją  najnowszą  książkę pt. „CO  Z  TĄ  POLSKĄ”.