28.07.2004r. Spotkanie z gen. bryg. Włodzimierzem Grycem i mł. insp. Adamem Mularzem

W dniu 28.07.2004r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie z gen. bryg. Włodzimierzem Grycem – Komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku oraz mł. insp. Adamem Mularzem – Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku zorganizowane wspólnie z Izbą Przemysłowo- Handlową w Białymstoku.

Tematem spotkania były ogólnie pojęte sprawy bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu oraz szereg szczegółowych zagadnień poruszonych w dyskusji, która nastąpiła po wygłoszonych prelekcjach przez zaproszonych gości. Spotkanie ocenione zostało jako pożyteczne i wręcz niezbędne w sytuacji zmian w obsłudze czynności granicznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej.