28.06.2005r. Walne Zgromadzenie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

W dniu 28.06.2005r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu.

Było to Zgromadzenie zwyczajne doroczne i miało charakter sprawozdawczy.

Niemniej jednak w związku z odejściem z Klubu Dariusza Ciszewskiego, który był Członkiem Zarządu zgodnie ze Statutem Klubuzostały przeprowadzone wybory uzupełniające.

W tajnym głosowaniu na członka Zarządu z funkcją sekretarza został wybrany Wojciech Strzałkowski.

Zarząd i Prezes Klubu jednogłośnie otrzymali absolutorium i również jednogłośnie zostało przyjęte sprawozdanie Konwentu.