28.04.2015r. Spotkanie z Jerzym Wenderlichem – wicemarszałkiem Sejmu RP

W dniu 28.04.2015r. w Podlaskim Klubie Biznesu miało miejsce spotkanie z Jerzym Wenderlichem – wicemarszałkiem Sejmu RP

Spotkanie poświęcone było sprawom dotyczących obradom i pracy Sejmu oraz bieżącą sytuacją w polityce na tle poprawy funkcjonowania przedsiębiorczości i gospodarki krajowej.