28.03.2007r. Spotkanie z Adamem Wajrakiem – redaktorem Gazety Wyborczej

W dniu 28.03.2007r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z Adamem Wajrakiem – redaktorem Gazety Wyborczej, poświęcone budowom obwodnic Augustowa i Wasilkowa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych, GDDKiA, starostw powiatowych, Urzędu Wojewódzkiego i szereg innych osób powiązanych z budową obwodnic, jak i zainteresowanych tym tematem.

Adam Wajrak, jako aktywny uczestnik protestu ekologów przedstawił swoje stanowisko co wywołało burzliwą dyskusję uczestników spotkania popartą rzeczowymi argumentami.