28.03.2006r. Spotkanie z Bronisławem Komorowskim – wicemarszałkiem Sejmu RP

W dniu 28.03.2006r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z Bronisławem Komorowski – wicemarszałkiem Sejmu RP, posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Spotkanie było niezwykle interesujące a tematem wiodącym były sprawy gospodarczo – polityczne Polski ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu.

Na koniec spotkania Pan Marszałek dał próbkę swoich możliwości aktorskich i zaprezentował swój dorobek literacki. Współgospodarzem spotkania i bankietu był Bank PKOBP S.A.