28.02.2011 r. Spotkanie z Radosławem Stępniem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury

W dniu 28.02.2011r. w Izbie Przemysłowo Handlowej odbyło się spotkanie z Radosławem Stępniem – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, którego współorganizatorem był Podlaski Klub Biznesu.

Spotkanie poświęcone było w całości tematyce infrastruktury województwa podlaskiego w kontekście wyłączenia z planu na najbliższe lata realizacji drogi S-19. Dotyczyło również cięć inwestycyjnych na innych wcześniej planowanych zadaniach naszego regionu, a zwłaszcza odcinka S-8 Białystok – Augustów.