27.10.2010r. Spotkanie z kandydatami na prezydenta miasta Białegostoku

W dniu 27.10.2010r. w Podlaskim Klubie Biznesu miało miejsce spotkanie z kandydatami na prezydenta miasta Białegostoku zorganizowanego pod auspicjami Podlaskiego Forum Gospodarczego, które poprowadzili:

Wojciech Strzałkowski – przewodniczący Forum

Lech Pilecki – Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu w Białymstoku, oraz

Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku.

W spotkaniu uczestniczyli:

Tadeusz Truskolaski – PO

Janusz Kochan – SLD

Dariusz Piontkowski – PiS

Bogusław Dębski – Prawica Podlasia i PSL

W pierwszej fazie kandydaci w pięciominutowych wystąpieniach przedstawiali siebie. Następnie prowadzący zadawali pytania poszczególnym kandydatom, którzy odpowiadali w określonym czasie. W dalszej części kandydaci zadawali sobie pytania nawzajem zaś na koniec odpowiadali na pytania zadawane przez gości. Całość debaty odbyła się w przyjaznej i sympatyczne atmosferze, ku zadowoleniu wszystkich stron.