27.10.2009r. Spotkanie z TFI SUPERFUND

W dniu 27.10.2009r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie z przedstawicielami TFI Superfund.

Pan Adam Zaremba – Doradca Inwestycyjny Superfund TFI przedstawił „Receptę na bezpieczny portfel, czyli jak i w co inwestować”. Temat był bardzo interesujący, albowiem okazało się, że TFI Superfund różni się od pozostałych na rynku polskim funduszy inwestycyjnych i stwarza nowe bezpieczniejsze możliwości inwestowania wolnych środków.

W drugiej części spotkania Pani Anna Rogucka – przedstawiciel regionalny funduszu przedstawiła szczegóły inwestowania w fundusz oraz środki bezpieczeństwa i dywersyfikacji lokowanych w funduszu pieniędzy.