27.08.2008 r. Rozszerzone posiedzenie Zarządu i Konwentu

W dniu 27.08.2008r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce rozszerzone posiedzenie Zarządu i Konwentu podczas którego został ustalony program obchodów XV-lecia Klubu.

Przedstawiono projekt planu i następnie ustalony ostateczny plan działania oraz podział ról. Wyznaczono poczet sztandarowy do prezentacji Sztandaru podczas wyświęcenia w czasie uroczystości.