27.07.2010r. Spotkanie z przedstawicielami firmy INVESTIN Sp. z o.o.

W dniu 27.07.2010r. w Podlaskim Klubie Biznesu miało miejsce spotkanie z członkiem zarządu INVESTIN Sp. z o.o. Władysławem Helbersztadtem, który wygłosił prelekcję w zakresie „Wyceny własności intelektualnej i spółek na wczesnym etapie rozwoju”

Krzysztof Trakul przedstawił zaś referat „Jak ocenić i wycenić patenty, wzory, znaki towarowe i nowe technologie”. Było to pierwsze spotkanie z tego typu tematyki i spotkało się z dużym zainteresowanie zebranych, co odzwierciedliło się w pytaniach. Po spotkaniu zostało podpisane porozumienie o dalszej współpracy pomiędzy INVESTIN i Klubem.