27.06.2011r. Spotkanie z delegacją przedstawicieli Białorusi

W dniu 27.06.2011r. gościliśmy w Podlaskim Klubie Biznesu delegację przedstawicieli samorządu okręgu grodzieńskiego i organizacji gospodarczych.

Było to spotkanie w ramach kilkudniowego pobytu delegacji na zaproszenie Akademickiego Klubu Integracji Europejskiej „Europartner” w ramach współpracy przygranicznej. Po spotkaniu w Klubie wszyscy uczestnicy udali się do firmy „SAMASZ” – członka Podlaskiego Klubu Biznesu, gdzie kontynuowano rozmowy biznesowe o możliwości współpracy i wymianie doświadczeń. Wspominano także o możliwości inwestycyjnych na Białorusi, do czego szczególnie namawiali przedstawiciele delegacji.