27.05.2014r. Seminarium nt. „Innowacyjne narzędzia biznesowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi”

W dniu 27.05.2014r w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce Seminarium zorganizowane wspólnie z Podlaskim Forum Gospodarczym oraz Fundacją „Rozwiązania HR” n.t. „Innowacyjne narzędzia biznesowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi”.

W czasie prelekcji przybliżone zostały zagadnienia:
1. Zarządzania sieciowego przy wykorzystaniu analizy sieci w organizacji, na przykładzie aplikacji – mapa organizacji;
2. Employer Brandingu – tworzenia wizerunki firmy, jako atrakcyjnego pracodawcy na przykładzie programu „Koalicja na rzecz przyjaznej rekrutacji”;
3. Grywalizacja – wsparcia działań i optymalizacji procesów dotyczących zasobów ludzkich, tak aby organizacja mogła w pełni korzystać z potencjału swoich pracowników przy wykorzystaniu mechanizmu gier.