27.05.2004r. Konferencja Podlaska – Dotacje dla przedsiębiorstw

W dniu 27.05.2004r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu wspólnie z Fundacją Aktywizacji i rozwoju została zorganizowana Konferencja Szkoleniowa.

Celem jej było przygotowanie przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw do odpowiedniego i skutecznego tworzenia projektów i występowania o refundację kosztów ich wdrażania z dotacji inwestycyjnych PHARE 2002 oraz funduszy strukturalnych.

Patronat honorowy nad Konferencją objął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Janusz Krzyżewski.

W konferencji uczestniczyło około stu właścicieli lub przedstawicieli firm, którzy wysoko ocenili poziom i fachowość omawianych tematów.