27.05.2008 r. Spotkanie z Jarosławem Dworzańskim – Marszałkiem Województwa Podlaskiego

W dniu 27.05.2008r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce spotkanie z Jarosławem Zygmuntem Dworzańskim – Marszałkiem Województwa Podlaskiego, którego współorganizatorem była Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku.

Spotkanie poświęcone było w głównej mierze sprawie lotniska oraz funduszom unijnym przeznaczonym na rozwój przedsiębiorczości. Nie zabrakło też rozmów na temat rozwoju infrastruktury oraz promocji województwa i stwarzania zachęt dla pozyskania inwestorów zewnętrznych.