26.10.2011r. Spotkanie ogólne Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

Zgodnie z ustaleniem z dn. 04.10.2011r. miało odbyć się nadzwyczajne Walne Zebranie. W czasie wyznaczonym, t.j. o godz. 18.00 obecnych było 19 członków, co nie stanowiło wymaganego kworum do podejmowani uchwał, albowiem frekwencja była poniżej 50% członków uprawnionych do głosowania.

Ponieważ w zawiadomieniu nie został ustalony drugi termin, Prezes stwierdził, że będzie to zwykłe zabranie członków połączone z otwartym posiedzeniem Zarządu i Konwentu.

Prezes podsumował działalność Klubu w okresie od Walnego Zebrania, a następnie dość obszernie dyskutowano nad sytuacją finansową, a tym samym składek członkowskich. Prezes poinformował, że jest to ostatni rok bieżącej kadencji i w pierwszym kwartale 2012r. czekają nas wybory nowych władz. W związku z tym warto by zrobić wcześniejsze przemyślenia dotyczące nowych władz Klubu. Poruszono szereg innych spraw w dyskusji ogólnej.