26.09.2011r. Spotkanie z kandydatami do Sejmu RP

W dniu 26.09.2011r. w Izbie Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku zostało zorganizowane wspólnie z Podlaskim Klubem Biznesu spotkanie z kandydatami do Sejmu RP.

Byli to inni kandydaci niż w Klubie. W sumie uczestniczyło 14 kandydatów. Spotkanie prowadzili Witold Karczewski i Lech Pilecki.