26.03.2013r. Walne Zebranie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

W  dniu  26.03.2013r.  w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  Klubu.

Roczne  zebranie  zwyczajne  sprawozdawcze  z  uzupełniającymi  wyborami  do  Zarządu  i  Konwentu.  Z  powodu   wystąpienia  z  szeregów klubu Jana  Borawskiego,  który  był  członkiem  Zarządu w  wyborach  uzupełniających  do  Zarządu  został  wybrany  Mirosław  Kiszko,  który  dotychczas  był  członkiem  Konwentu. W związku z powyższym  do  składu  Konwentu  został  wybrany  Marcin  Rutkowski.

Tradycyjnie  zostały  złożone  sprawozdania:  Zarządu,  finansowe  i  Konwentu,  wszystkie  otrzymały  absolutorium.