25.04.2013r. Seminarium z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W dniu 25.04.2013r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu miało miejsce Seminarium z okazji „Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” zorganizowane wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Białymstoku, Izbą Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku, Zarządem Regionu Podlaskiego NSZZ ,,Solidarność” i Radą OPZZ Województwa Podlaskiego.

Wygłoszone zostały referaty:

  • „Prewencja jako jedna z form dialogu w aspekcie bezpieczeństwa pracy”
  • „Narzędzia i rozwiązania systemowe a bezpieczeństwo pracy”
  • „Dialog a bezpieczeństwo pracy”
  • „Stan bezpieczeństwa i higieny pracy w nawiązaniu do ogólnej sytuacji na rynku pracy”

Seminarium zakończyła ogólna dyskusja.