25.03.2014r. Walne Zebranie Członków Podlaskiego Klubu Biznesu

W dniu 25 03.2014r. odbyło się Walne Zebranie Członków Klubu. Było to zwyczajne zebranie sprawozdawcze, podczas którego dokonano uzupełniającego wyboru Członka Konwentu. Z Klubu wystąpił Marcin Rutkowski, który był członkiem Konwentu. W jego miejsce została wybrana Dorota Ejsztet.