25.02.2003r. Spotkania nt. utworzenia grupy reprezentującej branże budowlaną i branże motoryzacyjno-transportową

W lutym 2003 r. odbyły się spotkania celem których było utworzenie grupy osób zajmujących się reprezentowaniem interesów branży budowlanej i branży motoryzacyjno – transportowej.

Podlaski Klub Biznesu świadom problemów nurtujących powyższe środowiska pragnąłby stworzyć reprezentatywną grupę. Jej celem byłoby tworzenie kierunków rozwoju przedsiębiorczości a także opracowywanie tematów do przedstawienia wobec władz wojewódzkich i miejskich.

Na najbliższe tygodnie przewiduje się także zorganizowanie spotkania przedstawicieli branży komputerowej i turystycznej.