24.06.2014r. Spotkanie z prof. Witoldem Orłowskim głównym doradcą ekonomicznym PwC

W dniu 24.06.2014 r. w siedzibie Klubu miało miejsce spotkanie z prof. Witoldem Orłowskim – głównym doradcą ekonomicznym PwC, zorganizowane wspólnie z Podlaskim Forum Gospodarczym.

Tematem spotkania była ,,Sytuacja na Ukrainie – wpływ konfliktu na interesy przedsiębiorców”.

Podczas spotkania wystąpiło kilku mówców którzy omówili poszczególne problemy i przewidywania co do skutków:

  • prof. Witold Orłowski – „Sytuacja na Ukrainie – czy sankcje gospodarcze zamrożą gospodarkę Unii Europejskiej” a tym samym i Polski;
  • M. Patrzyk – biuro PwC w Kijowie – „Biznes na Ukrainie – sytuacja polityczna, szanse i zagrożenia”;
  • B. Tylman – biuro PwC w Warszawie – „Czy można liczyć na wsparcie finansowe ?” Główne źródła dofinansowania rządowego i unijnego w nadchodzących latach.
  • J. Tokarski – biuro PwC w Warszawie, oraz J. Pawłowski – radca prawny w kancelarii PwC Legal – „Jak zabezpieczyć właścicieli i zarząd przed odpowiedzialnością w sytuacji kryzysowej”

Zakres tematów i forma ich przedstawienia sprawiły, że po wystąpieniach zadawano mnóstwo pytań, a dyskusja była bardzo ożywiona.