24.06.2004r. Posiedzenie Rady Gospodarczej

Dnia 24.06.2004r miało miejsce posiedzenia Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku w której uczestniczył Wiceprezes Podlaskiego Klubu Biznesu – Dariusz Ciszewski.

Są to spotkania cykliczne.