24.05.2013r. Spotkanie z Prezydentem Miasta Białegostoku – Tadeuszem Truskolaskim

W dniu 24.05.2013r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się spotkanie z dr hab. Tadeuszem Truskolaskim – Prezydentem Miasta Białegostoku, zorganizowane wspólnie z Izbą Przemysłowo – Handlową w Białymstoku.

Spotkanie poświęcone było planom Urzędu Miasta dotyczącym prywatyzacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku i mającym odbyć się w tej sprawie referendum w dniu 26.05.3013 r. Prezydent przedstawił argumenty przemawiające za prywatyzacją oraz odpowiedział na szereg pytań.