24.03.2004r. Spotkanie z delegacją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

W dniu 24.03.2004r. odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie przez Podlaski Klub Biznesu i Izbę Przemysłowo-Handlową z delegacją Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na czele z jej Prezesem – Panem Januszem Szymańskim.

Spotkanie to miało formę seminarium, a jego wiodącym tematem były zagadnienia:

  1. Normalizacja europejska – nowe możliwości dla polskich firm .
  2. Wpływ europejskiej normalizacji na firmy w europie.
  3. Jak włączyć normalizację w strategie biznesowe.

Lektorami seminarium ze strony PKN byli:

1. Pani Elisabeth Stampfl-Blaha – Wicedyrektor Zarządzający ON (Austriacki Instytut Normalizacji);

2. Pan Jean Hyenne – Wicedyrektor AFNOR Normalizacja (Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne);

3. Pan Franz Bamberger – wysokiej rangi przedstawiciel w różnych stowarzyszeniach biznesowych Austrii, właściciel średniej wielkości firmy (120 osób).