24.02.2016r. Spotkanie z Przedstawicielami Ambasady Polskiej w Mińsku

W dniu 24.02.2016r. w siedzibie Podlaskiego Klubu Biznesu odbyło się zorganizowane wspólnie z FUNDACJĄ WSCHÓD i jej prezesem Mirosławem Matreńczukiem spotkanie z przedstawicielami Ambasady Polskiej w Mińsku .

W spotkaniu uczestniczyli:
– MICHAŁ CHABROWSKI – Charge d’ Affaires Ambasady
– ANNA DERSKA – Drugi Sekretarz Ambasady
– PAWEŁ JASSA – Radca Ambasady

Tematem spotkania była szeroko pojęta współpraca gospodarczej w zakresie inwestowania na Białorusi, wymiany handlowej i kulturalnej. Omówione zostały aspekty ryzyk i zagrożeń we współpracy gospodarczej, problemów dostępności do wiz po stronie białoruskiej, strefy przygranicznej i korzystania z bezwizowego przejścia w Białowieży.

W spotkaniu uczestniczyła Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku Pani Ałła Fiodorowa.